அந்த’ விஷயம் முடிஞ்சு 45 நிமிடத்திற்குள் சிறுநீர் கழித்துவிட வேண்டும், ஏன் தெரியுமா?

ஏன் மூக்கில் உள்ள முடியை அகற்றக் கூடாது என உங்களுக்கு தெரியுமா?

ஏன் ஒருமுறை சூடு செய்த நீரை, மறுமுறை சூடு செய்து குடிக்க கூடாது என தெரியுமா?

600 ஜிபி டேட்டா ரூ.500 மட்டுமே ஜியோவின் அடுத்த அதிரடி.!!